Politică de confidențialitate

Societatea noastră consideră că este important să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră. Manifestăm un respect deosebit pentru protecția datelor, confidențialitatea, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Prezenta Politică de Confidențialitate are rolul de a va informa cu privire la modul în care prelucrăm, respectiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, site-ul nostru, precum și atunci când interacționați în orice modalitate cu noi.

1. Principiile ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face cu respectarea următoarelor principii aplicabile potrivit prevederilor legale:

 • Colectarea datelor dumneavoastră se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent.
 • Datele prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 • Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri.
 • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate.
 • Procesarea datelor dumneavoastră se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă.
 • Toate datele dumneavoastră vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigura securitatea necesară.
 • Datele dumneavoastră nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor sau potrivit unor obligații legale care ne incumbă.
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Ce sunt datele cu caracter personal?

Date cu caracter personal reprezintă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată).

Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana vizată, cum ar fi nume, dată de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, inclusiv categorii speciale de date cu caracter personal care constau în date ce dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

3. Datele cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm și modul în care le prelucrăm pot varia în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care utilizați produsele, serviciile și site-ul nostru și modul în care ați interacționat cu noi.

Datele pe care le colectam pot include următoarele:

 • Informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana fizică subiect, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon mobil sau fix și alte date de contact similare necesare realizării contactului cu dumneavoastră;
 • Date de logare pentru accesarea contului dumneavoastră;
 • Date despre achizițiile dumneavoastră în legătură cu produsele și serviciile noastre;
 • Informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului ți/sau a aplicației noastre – date despre dispozitivul dumneavoastră și despre modul în care dumneavoastră și dispozitivul interacționați cu produsele noastre; date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre.
 • Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, emailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare.
 • Date pe care ni le oferiți în cadrul proceselor de recrutare, dacă aplicați pentru posturi în cadrul societății noastre ți care pot include inclusiv date privind pregătirea profesională, performanțe, certificări profesionale.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime

Colectăm, utilizăm și divulgam datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru analizarea conformității pregătirii dumneavoastră cu cerințele postului, în situația în care prelucrarea datelor se face în urma recepționării unui CV din partea dumneavoastră;
 2. Pentru contactarea dumneavoastră în vederea desfășurării unui interviu pentru ocuparea unui post;
 3. Dacă v-ați dat consimțământul în acest sens, pentru a vă păstra CV-ul și a vă contacta pentru recrutări viitoare;
 4. Pentru prestarea serviciilor noastre:
  1. Pentru a vă furniza produsele sau serviciile relevante, precum și pentru a vă contacta cu mesaje privind modificări ale produselor sau serviciilor;
  2. Pentru a vă factura pentru utilizarea serviciilor noastre sau pentru a vă retrage suma corespunzătoare din credit;
  3. Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
  4. Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu produsele și serviciile noastre;
  5. Pentru a vă furniza informații la zi în legătură cu serviciile ți produsele noastre;
  6. Pentru a gestiona relația noastră cu dumneavoastră ca și client și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența dumneavoastră cu noi;
  7. În vederea procesării comenzilor plasate sau pentru orice alte obiective planificate în relația cu dumneavoastră;
  8. Evidența electronică a clienților.
 5. Dacă v-ați dat consimțământul în acest sens, în scop de marketing, pentru:
  1. transmiterea de comunicări periodice cu privire la serviciile noastre, îmbunătățiri aduse acestora, oferte sau campanii promoționale;
  2. verificarea identității, evaluarea nevoilor dumneavoastră si furnizarea de recomandări cu privire la ce tipuri de servicii se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră;
 6. În plus, vă putem prelucra datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime precum:
  1. prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv fraudă și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;
  2. gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili serviciile, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și să putem revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor noastre.

5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopurile menționate.

Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru și colaboratorilor noștri care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor și în plus, sub obligația de păstrare a confidențialității datelor.

6. Divulgarea datelor cu caracter personal altor terțe părți

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate, pentru scopurile indicate mai sus (după caz), în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, următoarelor entități sau terțe părți din România sau din Spațiul Economic European:

 • agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii către noi;
 • vânzători sau furnizori terți în legătură cu promoțiile și serviciile oferite de noi;
 • consilieri profesioniști, precum avocați;

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. Măsuri de protecție determinate vor fi implementate în situația unui astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.

7. Securitatea procesării

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

În timp ce ne străduim să vă protejam datele cu caracter personal, nu putem să ne asumăm răspunderea și nici să asigurăm securitatea informațiilor pe care le transmiteți prin internet și vă îndemnăm să luați toate măsurile de precauție pentru a vă proteja datele cu caracter personal atunci când utilizați astfel de platforme.

Vă recomandăm să vă schimbați des parolele, să utilizați o combinație de litere și cifre și să vă asigurați că utilizați un browser securizat.

8. Drepturile dumneavoastră

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 1. De a solicita informații privind deținerea de date personale despre dumneavoastră ți, dacă da, despre ce informații este vorba și de ce le deținem/folosim.
 2. De a solicita accesul la datele dumneavoastră personale prelucrate de noi.
 3. De a solicita rectificarea datelor personale pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră.
 4. De a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale deținute de noi.
 5. De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cel ale unei terțe parti) și există ceva despre situația dumneavoastră specifică care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv. De asemenea, aveți dreptul să faceți obiecții în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct.
 6. De a vă opune cu privire la luarea automată a deciziilor, inclusiv analiza profilului, respectiv să nu faceți obiectul niciunei decizii automate ca urmare a utilizării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal sau a analizei profilului dumneavoastră.
 7. De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 8. De a solicita transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal într-o formă electronică și structurată către dumneavoastră sau către o altă parte – dreptul la „portabilitatea datelor”.
 9. De a vă retrage consimțământul în orice moment în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt prelucrate de noi în baza consimțământului dumneavoastră.
 10. Dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în forma scrisă, datată și semnată, care va cuprinde solicitările formulate și motivele acestora, către noi la sediul nostru din Unirii sau electronic la adresa de e-mail gdpr@bikeid.ro.

Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă accesa informațiile personale (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabila daca solicitarea dumneavoastră de acces este evident nefondată sau exagerată. De asemenea, putem refuza să dăm curs cererii în astfel de situații.

Consimțământul poate fi retras oricând, în mod gratuit, adresând direct cererea dumneavoastră în scris pe email la adresa gdpr@bikeid.ro

Consimțământul exprimat va rămâne valabil până la retragerea lui de către dumneavoastră.

Odată ce v-ați exprimat în scris dezacordul, datele dumneavoastră personale nu vor mai fi procesate și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

Shopping Cart

Noi nu va promitem ca NU VI SE VA FURA BICICLETA, ci va garantam o protecție completa, mijloacele cele mai bune in protejarea, recunoașterea si recuperarea bicicletelor la nivel national! (Susținuți de autorități)